ads
Rising Star Season 1
فصل اول مسابقه خیزش ستاره
  • بالیوودی ها
  • 2017
  • 720pWebHD
  • برنامه - مسابقه خوانندگی

خلاصه داستان :

یک ریلیتی شو که در مورد خوانندگی و کشف استعداد است. با اجرای زنده برای کشف استعداد ها در این میان داورانی بزرگ دیده می شوند که برای قضاوت کمک می کنند. شما در این برنامه چیزی رو میبینید که هیچ کجا دیده نمی شود.

  • سلام، مهمان
  • خروج
بزودی